Tilkynningum til barnaverndarnefnda fjölgar áfram

27 nóv. 2017

Í þessari samantekt er að finna samanburð á fjölda tilkynninga til barnaverndarnefnda skv. sískráningu nefndanna á fyrstu níu mánuðum áranna 2015, 2016 og 2017. Endanlegar upplýsingar um fjölda tilkynninga koma fram í samtölublöðum barnaverndarnefndanna sem birtast í ársskýrslu Barnaverndarstofu. Einnig er hér að finna upplýsingar um fjölda umsókna um þjónustu til Barnaverndarstofu á fyrstu níu mánuðum áranna 2015, 2016 og 2017.

Tilkynningar til barnaverndarnefnda

Tilkynningum til barnaverndarnefnda fjölgaði um 9,6% á fyrstu níu mánuðum ársins 2017 miðað sama tímabil árið á undan. Hins vegar er fjölgunin 14,7% ef miðað er við fyrstu níu mánuði ársins 2015. Fjöldi tilkynninga á fyrstu níu mánuðum ársins 2017 var 7.292 tilkynningar, en 6.652 á sama tímabili árið á undan. Tilkynningum á höfuðborgarsvæðinu fjölgaði á fyrstu níu mánuðum ársins 2017 um 11,2%, en á landsbyggðinni fjölgaði tilkynningum um 6,1% ef miðað er við sama tímabil árið á undan. Þess ber að geta að tilkynning til barnaverndarnefndar verður að barnaverndarmáli ef tekin er ákvörðun um könnun máls í kjölfar tilkynningarinnar.

Líkt og árin á undan þá voru flestar tilkynningar á fyrstu níu mánuðum ársins 2017 vegna vanrækslu eða 38,9% tilkynninga. Hlutfall tilkynninga vegna ofbeldis var 27,1% á fyrstu níu mánuðum ársins 2017 og lækkar lítillega miðað við árið á undan. Hlutfall tilkynninga vegna áhættuhegðunar barna var 33,2% á fyrstu níu mánuðum ársins 2017 og hækkar miðað við árið á undan. Hlutfall tilkynninga þar sem að heilsu eða lífi ófædds barns var stefnt í hættu hefur hækkað úr 0,6% í 0,9% á tímabilinu. Flestar tilkynningar bárust frá lögreglu, eða 44% tilkynninga á fyrstu níu mánuðum ársins 2017, hlutfallið var 44,4% á sama tímabili árið á undan og 44,6% á fyrstu níu mánuðum ársins 2015.

Umsóknir til Barnaverndarstofu

Umsóknum um meðferðarúrræði á vegum Barnaverndarstofu fækkaði á fyrstu níu mánuðum ársins 2017 úr 109 umsóknum í 107 umsóknir. Umsóknir voru 98 á fyrstu níu mánuðum ársins 2015. Umsóknir um Stuðla voru 26 á fyrstu níu mánuðum ársins 2017 og fækkaði um tvær umsóknir miðað við sama tímabil árin á undan. Umsóknir um önnur meðferðarheimili (Laugaland, Lækjarbakka og Háholt) voru 18 á fyrstu níu mánuðum ársins 2017 og fækkaði um tvær miðað við árið á undan. Umsóknum um MST fjölgaði úr 61 umsókn í 63 umsóknir á fyrstu níu mánuðum ársins 2017 miðað við sama tímabil árið á undan. Fjölkerfameðferð (MST) snýr að fjölskyldum unglinga með fjölþættan hegðunarvanda sem kominn er á það alvarlegt stig að vistun unglings utan heimilis er talin koma til greina. Markhópurinn eru unglingar á aldrinum 12-18 ára og fer meðferðin fram á heimilum fólks. Frá því í febrúar 2015 hefur þjónusta MST náð til alls landsins, en áður var þjónustusvæðið miðað við 60 min. akstursfjarlægð frá Reykjavík. Fleiri umsóknir um meðferð bárust fyrir drengi en stúlkur á fyrstu níu mánuðum áranna 2016 og 2017, en fleiri umsóknir fyrir stúlkur á sama tímabili árið 2015.

Beiðnum til Barnaverndarstofu um fósturheimili fjölgaði á fyrstu níu mánuðum ársins 2017 úr 101 beiðni í 137 miðað við sama tímabil árið á undan. Beiðnir um fósturheimili voru 106 á fyrstu níu mánuðum ársins 2015. Beiðnum um tímabundið fóstur fjölgaði en beiðnum um varanlegt fóstur og styrkt fóstur fækkaði. Beiðnum frá Reykjavík og landsbyggðinni fjölgaði mest miðað við árið á undan, en beiðnum frá nágrenni Reykjavíkur fjölgaði einnig.

Rannsóknarviðtöl í Barnahúsi skiptast í skýrslutökur fyrir dómi annars vegar og könnunarviðtöl fyrir barnaverndarnefndir hins vegar. Rannsóknarviðtölum alls fjölgaði úr 168 á fyrstu níu mánuðum ársins 2016 í 181 fyrir sama tímabil á árinu 2017, en þau voru 180 á fyrstu níu mánuðum ársins 2015. Skýrslutökur fyrir dómi voru 82 á fyrstu níu mánuðum ársins 2017, en 85 fyrir sama tímabil á árinu 2016 og 97 á sama tímabili á árinu 2015. Skýrslutökum vegna kynferðislegs ofbeldis fækkaði á árinu 2016 miðað við árið á undan úr 63 í 40, en þeim fjölgaði á ný á fyrstu níu mánuðum ársins 2017 í 50. Frá því í mars 2015 hefur Barnahús einnig sinnt skýrslutökum og meðferð barna sem hafa upplifað líkamlegt ofbeldi og/eða heimilisofbeldi. Könnunarviðtölum fyrir barnaverndarnefndir fjölgaði úr 83 á fyrstu níu mánuðum áranna 2015 og  2016 í 99 á fyrstu níu mánuðum ársins 2017.  Þar af voru á fyrstu 9 mánuðum ársins 2017 könnunarviðtöl við 15 hælisleitandi börn, þarf af 10 sem voru fylgdarlaus. Fjöldi barna sem fór í greiningar- og meðferðarviðtöl á fyrstu níu mánuðum ársins 2017 var 103 börn sem er fjölgun miðað við árin á undan. Stúlkur voru í meirihluta þeirra barna sem komu í rannsóknarviðtöl öll árin.

Vistunum á lokaðri deild á Stuðla fjölgaði úr 164 í 166 á fyrstu níu mánuðum ársin 2017 miðað við sama tímabil árið á undan. Vistanir voru 128 á fyrstu níu mánuðum ársins 2015. Vistunardögum á grundvelli 25. gr. og 31. gr. barnaverndarlaga fjölgaði úr 954 dögum á fyrstu níu mánuðum ársins 2016 í 1.044 daga á fyrstu níu mánuðum ársins 2017. Vistunardagar á fyrstu níu mánuðum ársins 2015 voru 871. Alls komu 77 börn á lokaða deild Stuðla á fyrstu níu mánuðum ársins 2017, en 80 börn komu árið á undan, en þau voru 69 fyrir sama tímabil á árinu 2015.

Umsóknum um leyfi til að gerast fósturforeldrar fækkaði úr 52 í 43 á fyrstu níu mánuðum ársins 2017 miðað við sama tímabil árið á undan. Umsóknir voru 40 á fyrstu níu mánuðum ársins 2015.

 Hér má sjá sundurliðun á þessum samanburði.


Nýjustu fréttir

15. maí 2024 : Stöðuskýrsla til ráðherra á þriðja ári innleiðingar

Frá því að lögin um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna voru samþykkt hefur markvisst verið unnið að innleiðingu þeirra á vegum ríkis og sveitarfélaga um allt land.

Lesa meira
Utlit-a-namskeid-_agust.001-16

26. mar. 2024 : Samanburður á fjölda tilkynninga til barnaverndarþjónusta á árunum 2021 - 2023

Barna- og fjölskyldustofa hefur tekið saman fjölda tilkynninga sem bárust barnaverndarþjónustum árið 2023. Tilkynningum fjölgaði um 11,3% á árinu miðað við 2022 en fjöldi tilkynninga á árinu 2023 voru 15.240.

Lesa meira

21. feb. 2024 : Sexan stuttmyndasamkeppni

Sexan stuttmyndasamkeppni er nýtt fræðsluverkefni Neyðarlínunnar um stafrænt ofbeldi fyrir nemendur í 7.bekkjum grunnskóla landsins og dómnefnd hefur valið sigurvegara ársins 2024. 

Lesa meira
Utlit-a-namskeid-_agust.001-16

16. feb. 2024 : Samantekt um úrræði og fjölda umsókna um þjónustu 2020-2023

Við lok árs 2021 var Barnaverndarstofa lögð niður og ný stofnun, Barna- og fjölskyldustofa, tók við. Í þessari samantekt er að finna upplýsingar um úrræði og fjölda umsókna um þjónustu til Barnaverndarstofu á árunum 2020-2021 og árið 2022-2023, til Barna- og fjölskyldustofu. Þá má finna tölulegar upplýsingar úr Barnahúsi frá sama tímabili, fyrir allt árið 2020-2023.

Lesa meira

Þetta vefsvæði byggir á Eplica