Innleiðing farsældarlaganna

Hlutverk Barna- og fjölskyldustofu (BOFS) við samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna eru:
• Stuðningur við samþættingu þjónustu m.a. útgáfa leiðbeininga, gátlista og annars stuðningsefnis fyrir þá sem veita þjónustu sem og útgáfa eyðublaða og upplýsinga til notenda þjónustunnar.
• Reglubundin fræðsla um samþættingu þjónustu til þeirra sem koma að samþættingunni.
• Ráðgjöf við tengiliði, málstjóra og stuðningsteymi, m.a. aðstoð við vinnslu einstakra mála.
• Að ákvarða tilgang og aðferðir við vinnslu persónuupplýsinga.

Upplýsingamiðlun BOFS:

  • BOFS safnar og vinnur úr almennum ópersónugreinanlegum upplýsingum um farsæld barna með það að markmiði að stjórnvöld hafi yfirsýn yfir aðstæður barna og þjónustuþörf.
  • BOFS getur krafið þá sem veita þjónustu í þágu farsældar barna um hverjar þær upplýsingar og skýringar sem þörf er á til að ná þessu markmiði.
  • Þjónustuveitenum og þeim sem veita almenna þjónustu í þágu farsældar barna er heimilt að miðla upplýsingum um aðstæður barns til BOFS
  • BOFS er heimilt að miðla upplýsingum um aðstæður barns til þjónustuveitenda.
  • Þjónustuveitendum er jafnframt skylt að miðla þeim upplýsingum um aðstæður barns til BOFS sem stofnunin telur nauðsynlegar til að hún geti sinnt verkefnum sínum.
  • BOFS og GEV er skylt að miðla sín á milli þeim upplýsingum sem hvor stofnun telur nauðsynlegar til að geta sinnt hlutverki sínu og er jafnframt heimilt að miðla upplýsingum um aðstæður barns sín á milli í þágu markmiða laganna.

Hlutverk Gæða- og eftirlitsstofnunar velferðarmála (GEV) við samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna eru:
• Eftirlit með gæðum samþættingar þjónustu þ.m.t. úrlausn kvartana notenda þjónustunnar.
• Þjónustuveitendum er heimilt að miðla upplýsingum um aðstæður barns til GEV.
• GEV er heimilt að miðla upplýsingum um aðstæður barns til þjónustuveitenda.
• Þjónustuveitendum er jafnframt skylt að miðla þeim upplýsingum um aðstæður barns til GEV sem stofnunin telur nauðsynlegar til að hún geti sinnt verkefnum sínum.
• GEV og Bofs er skylt að miðla sín á milli þeim upplýsingum sem hvor stofnun telur nauðsynlegar til að geta sinnt hlutverki sínu og er jafnframt heimilt að miðla upplýsingum um aðstæður barns sín á milli í þágu markmiða laganna.

Hlutverk Mennta- og barnamálaráðuneytis við samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna eru:
Þeir ráðherrar sem bera ábyrgð á þjónustu í þágu farsældar barna skulu vinna með virkum hætti að markmiðum laganna. Mennta og barnamálaráðherra ber ábyrgð á samþættingu farsældarþjónustu og hefur eftirlit með framkvæmd laganna. Fulltrúar ráðherra skulu hafa reglubundið samráð sín á milli um samþættingu farsældarþjónustu og verkefni í þágu farsældar barna. Samráðsvettvangurinn skal jafnframt undirbúa stefnu um farsæld barna og framkvæmdaáætlun um verkefni ríkisins sem varða farsæld barna til fjögurra ára í samráði við Samband íslenskra sveitarfélaga. Við undirbúning stefnu og framkvæmdaáætlunar skal tekið mið af niðurstöðum farsældarþings. Ráðherra leggur stefnu og framkvæmdaáætlun fram sem tillögu til þingsályktunar innan árs frá alþingiskosningum hverju sinni.

Farsældarþing.
Farsældarþing er umræðuvettvangur fagfólks, notenda og stjórnvalda þar sem unnið er að samþættingu farsældarþjónustu, nýsköpun og úrbótum í málum sem varða farsæld barna. Þingið er öllum opið en sérstaklega skal tryggja þátttöku barna. Á farsældarþingi skal ræða stefnu um farsæld barna og framkvæmdaáætlun ríkisins til fjögurra ára og svæðisbundna forgangsröðun aðgerða í þágu farsældar barna. Umræður og helstu niðurstöður þingsins skulu skráðar. Ráðherra ber ábyrgð á framkvæmd þingsins og eftirfylgni með niðurstöðum þess.

Ráðherra hefur sett reglugerð um tengiliði og málstjora samþættingar þjónustu í þágu farsældar barna . Þar koma m.a. fram hæfisskilyrði og þær menntunarkröfur sem gerðar eru til tengiliða og málstjora.

Ráðherra hefur heimild til að setja reglugerð þar sem gerðar eru kröfur til þjónustuveitenda um reglubundin skil á almennum upplýsingum um farsæld barna.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica