Úrræði sveitarfélaga

Þjónusta í þágu farsældar barna er veitt á þremur þjónustustigum.
Farsældarþjónusta skal skilgreind með tilliti til þess hvaða stigi hún tilheyrir. Leitast skal við að skilgreina opinberlega almenna þjónustu í þágu farsældar barna með sambærilegum hætti og að hún verði aðgengileg fyrir tengiliði og málstjóra farsældar.

Upplýsingar fyrir þjónustuveitendur 

Þjónustuveitendur eru allir þeir sem veita farsældarþjónustu til barns og/eða foreldra
a. Ríki - t.d. heilsugæsla og önnur heilbrigðisþjónusta, lögregla, framhaldsskólar ofl.
b. Sveitarfélög - t.d. leikskólar, grunnskólar, félagsmiðstöðvar, félagsþjónusta, barnavernd ofl.
c. Einkaaðilar - t.d. frístundaþjónusta, einkareknir skólar, íþrótta- og tómstundafélög ofl.

Þjónusta við börn er stigskipt í þrjú stig.

Fyrsta stig: Grunnþjónusta sem er aðgengileg öllum börnum. Snemmtækur stuðningur er veittur og fylgt eftir á markvissan hátt. 
Dæmi: Ung- og smábarnavernd, leikskóli, grunnskóli, almenn heilbrigðisþjónusta ofl.

Annað stig: Einstaklingsbundinn og sérhæfðari stuðningur í samræmi við faglegt mat og/eða frumgreiningu á þörfum barns. 
Dæmi: Sérkennsla í skóla, einstaklingsbundinn stuðningur við barn, færniþjálfun ofl.

Þriðja stig: Einstaklingsbundinn og sérhæfðari stuðningur í samræmi við sérhæft og ítarlegt mat og/eða greiningu á þörfum barns. 
Dæmi: Innlögn á sjúkrahús eða meðferðarstofnun, greining hjá sérfræðingum t.d. Ráðgjafar- og greiningarstöð, barnaverndarþjónusta ofl.

Leitast skal við að veita sérhæfðari stuðning á grundvelli stuðningsáætlunar um samþætta þjónustu og eftirfylgd. 

Hlutverk þjónustuveitenda:

• Þeim ber að stuðla markvisst að velferð og farsæld barns við framkvæmd verkefna sinna.
• Þeir skulu leitast við að uppbygging, skipulag og framkvæmd farsældarþjónustu taki mið af gagnreyndri þekkingu
• Þeir skulu leitast við að þjónusta sé veitt í samráði við og með þátttöku notenda þjónustunnar.
• Þeir skulu hafa góða almenna samvinnu sín á milli með áherslu á þverfaglega þekkingu og gagnkvæma fræðslu.
• Þeim ber skylda til að fylgjast með, taka eftir og greina vísbendingar um að þörfum barns sé ekki mætt á fullnægjandi hátt og bregðast við þeim.
• Þeim ber skylda til að taka þátt í því samstarfi sem nánar er mælt fyrir um í farsældarlögum.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica