Barnvænleg félagsþjónusta

6 feb. 2012

Þann 16. nóvember 2011 samþykkti ráðherranefnd Evrópuráðsins tilmæli til aðildarríkjanna um réttindi barna og félagsþjónustu hagfellda börnum og fjölskyldum þeirra. Tilmælin eru liður í víðtæku starfi Evrópuráðsins á sviði barnaréttar, en sérstök tilmæli til aðildarríkja ráðsins hafa áður verið samþykkt er varða barnvinsamlegt réttarvörslukerfi og barnvæna heilbrigðisþjónustu.

Tilmæli Evrópuráðsins eru samin af sérfræðinganefnd en Bragi Guðbrandsson forstjóri stofunnar átti sæti í henni. Honum var falin ritun draga að tilmælunum ásamt skýringum með einstökum greinum.

Bent er á að barnið er einstaklingur með sjálfstæð réttindi, þ.m.t. til verndar og þátttöku, til að tjá skoðanir sínar, að hlustað sé á það og tillit tekið til þess. Hafa þarf í huga lagatexta sem vísa til réttinda barna og þá sérstaklega Barnasáttmála Sameinuðu þjóðana, mannréttindasáttmálan sem tryggir réttindi allra þ.m.t. barna og ýmsar samþykktir Evrópuráðsins.

Tilmælunum fylgja leiðarvísir sem er hagnýtt tæki til styðja við aðlögun félagsþjónustu fyrir börn og fjölskyldur þannig að tekið sé tillit til sérstakra réttinda, hagsmuna og þarfa barna og sjónum beint að hagnýtum ráðum til að bæta framkvæmd félagslegrar þjónustu.

Aðildarríkin eru hvött til að:
a. Endurskoða löggjöf, stefnu og framkvæmd til að tryggja nauðsynlegar breytingar vegna innleiðingar tilmælana.
b. Staðfesta svo fljótt sem auðið er viðeigandi samþykktir Evrópuráðsins varðandi réttindi barna
c. Koma á samstarfi á sviði félagsþjónustu hagfelldri börnum og fjölskyldum þeirra, þ.m.t. á sviði rannsókna og miðlun árangursríkra aðferða, bæði á heimavelli og alþjóðlega
d. Tryggja samstarf félagsþjónustu í einstökum málum, yfir landamæri, þegar börn í áhættu flytja milli landa.
e. Setja inntak tilmælana yfir í málfar og á form sem er hagfellt börnum
f. Íta undir samræðu við hagsmunaaðila og almenning um útkomu og almennt viðhorf til þess hvernig til tekst varðandi félagsþjónustu hagfeldri börnum og fjölskyldum þeirra.

Lagt er að aðildarríkjunum að tryggja útbreiðslu tilmælana meðal yfirvalda sem bera ábyrgð eða tengjast að öðru leiti réttindum barna í félagsþjónustu, veitendum þjónustu, hópum sem standa vörð um hagsmuni barna og fjölskyldna sem og öðrum hagsmunaaðilum.

Unnið verður að því að þýða tilmælin á íslensku en hér má nálgast þau á ensku.

Nýjustu fréttir

15. maí 2024 : Stöðuskýrsla til ráðherra á þriðja ári innleiðingar

Frá því að lögin um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna voru samþykkt hefur markvisst verið unnið að innleiðingu þeirra á vegum ríkis og sveitarfélaga um allt land.

Lesa meira
Utlit-a-namskeid-_agust.001-16

26. mar. 2024 : Samanburður á fjölda tilkynninga til barnaverndarþjónusta á árunum 2021 - 2023

Barna- og fjölskyldustofa hefur tekið saman fjölda tilkynninga sem bárust barnaverndarþjónustum árið 2023. Tilkynningum fjölgaði um 11,3% á árinu miðað við 2022 en fjöldi tilkynninga á árinu 2023 voru 15.240.

Lesa meira

21. feb. 2024 : Sexan stuttmyndasamkeppni

Sexan stuttmyndasamkeppni er nýtt fræðsluverkefni Neyðarlínunnar um stafrænt ofbeldi fyrir nemendur í 7.bekkjum grunnskóla landsins og dómnefnd hefur valið sigurvegara ársins 2024. 

Lesa meira
Utlit-a-namskeid-_agust.001-16

16. feb. 2024 : Samantekt um úrræði og fjölda umsókna um þjónustu 2020-2023

Við lok árs 2021 var Barnaverndarstofa lögð niður og ný stofnun, Barna- og fjölskyldustofa, tók við. Í þessari samantekt er að finna upplýsingar um úrræði og fjölda umsókna um þjónustu til Barnaverndarstofu á árunum 2020-2021 og árið 2022-2023, til Barna- og fjölskyldustofu. Þá má finna tölulegar upplýsingar úr Barnahúsi frá sama tímabili, fyrir allt árið 2020-2023.

Lesa meira

Þetta vefsvæði byggir á Eplica